امروز: 22 تیر, 1403

آخرین گزارش از پروژه اطلس ۲ (بیست و دوم اردیبهشت 1403)

ضمن عرض سلام خدمت اعضای محترم پروژه اطلس ۲ روند پیشرفت پروژه تا مورخ ۱۴۰۳/۰۲/22 به شرح ذیل می‌باشد:

– بتن ریزی سقف دوازدهم
– آماده سازی نیمی از ستون های سقف دوازدهم جهت بتن ریزی