امروز: 22 تیر, 1403

اخبار و تصاویر تازه از پروژه اطلس ۲ (۲۹ آذرماه ۱۴۰۱)

آخرین اخبار مربوط به پیشرفت پروژه اطلس ۲ ( برج خاتم ) در ادامه می‌آید:

* اجرای آرماتوربندی تقویت فونداسیون
* بستن پودر سقف طبقه ۵
* بتن‌ریزی آسانسور و بازشوهای سقف طبقه ۴
* بتن‌ریزی دیوار برشی سقف طبقه ۴

همچنین تازه ترین تصاویر مربوط به این پروژه را می‌توانید در ادامه ببینید: