امروز: 22 تیر, 1403

اخطار نهایی اعضا محترم پروژه اطلس 3

 بسمه تعالی

شماره: 841
تاریخ: 1403/03/06

اخطار نهایی

این اخطاریه به عنوان یک سند مکتوب با درج تبعات قانونی قراردادی به شما ابلاغ و در صورت عدم رعایت آن طی اظهارنامه موضوع ماده 156 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ قضایی صورت خواهد پذیرفت.

عضو محترم پروژه  اطلس 3

با سلام و احترام

با عنایت به لطف خداوند متعال و پیگیری مجدانه هیئت مدیره در دعاوی حقوقی و… به جهت حفظ حقوق اعضاء محترم  که در نهایه به محفوظیت پلاک نائل شده است در همین راستا در توافقات اولیه انجام شده در شهرداری منطقه 22 ، تجهیز کارگاه و فنس کشی تا پایان خرداد انجام خواهد پذیرفت.

نظر به اینکه تا کنون علیرغم اخطارهای کتبی، شفاهی، پیامکی، حضوری و غیره  به جنابعالی نسبت به تعهدات مالی از جمله پرداخت اقساط زمین ، اقدام موثری در موعد مقرر نداشته و بالتبع تعهدات شرکت تعاونی مسکن به فروشنده زمین، دچار تعویق و جریمه نقدی و افزایش قیمت گردیده است ، که این افزایش قیمت مشمول کلیه اعضاء بدهکار پروژه خواهد بود ، علاوه بر اینکه عدم پرداخت به موقع شما ضربه ی سهمگینی به اعتبار مادی و معنوی شرکت تعاونی و همچنین سایر اعضای خوش حساب که به تعهدات خویش پایبند بوده اند وارد گردیده  است. علی هذا از شما درخواست می شود ظرف مدت 10روز از تاریخ این اخطار ضمن حضور در دفتر اتحادیه به آدرس شهرک گلستان، بلوار کاج، سروستان نهم پلاک 99 واحد حقوقی دفتر شرکت تعاونی آشیان آفرین آسایش مراجعه و نسبت به مشخص نمودن  واریزی خود و به روز رسانی و دریافت جدول اقساط ( دریافت کد شناسه واریزی اختصاصی خود نزد بانک آینده ) اقدام نمایید. همچنین لازم به ذکر می‌باشد هیئت مدیره مصوبه‌ای برای مانده الباقی اقساط را نسبت به شرایط پرداخت اعضا در نظر گرفته است که توافقات لازم جهت پرداخت بصورت اقساط لحاظ خواهد گردید.

 در غیر این صورت شرکت تعاونی جهت حفظ حقوق اعضاء خوش حساب ناگزیر به احقاق حق می باشد و به تجویز و اختیارات حاصله از تعهدات جاری علاوه بر سلب عضویت ، امتیاز جنابعالی به اشخاص ثالث واگذار و پس از کسر خسارت قرارداد ، الباقی به حساب جنابعالی مسترد می گردد این اخطار مطابق ماده 219 -221-223  قانون مدنی صادر و به حضورتان اعلام می گردد .

شرکت تعاونی مسکن آشیان آفرین آسایش