امروز: 22 تیر, 1403

اطلاعیه امور مالی و اداری

اعضای محترم
با سلام
احتراما خواهشمند است جهت بایگانی مدارک مالی در پرونده هر عضو، بلافاصله پس از واریز اقساط خود، تصویر واریزی رو بصورت واضح همراه مشخصات ذیل برای شماره 09916197646 و یا آدرس ایمیل : aaafarin111@gmail.com بنام شرکت تعاونی ارسال نمایید.
لطفا هنگام ارسال تصویر واریزی، کد عضویت، نام و نام خانوادگی عضو و نام پروژه را قید بفرمایید.
اعضای محترمی که تصاویر واریزی را ارسال ننمایند امکان رصد و کنترل با بانک شرکت مقدور نخواهد بود و امکان اعمال در حساب هر عضو انجام نخواهد گردید.
همچنین خواهشمند است تصویر ارسال شده کاملا واضح و قابلیت ردیابی داشته باشد.
در انتها خواهشمند است اعضای محترمی که تصاویر واریزی قبلی را به واحد مالی ارایه نداده اند نسبت به ارسال آن همکاری و مساعدت نمایند.
با تجدید احترام
واحد مالی اداری