امروز: 22 تیر, 1403

اطلاعیه شرکت تعاونی در خصوص جرائم مالی

به استحضار اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند جرائم دیرکرد پرداختی بابت اقساط به صورت سیستم حسابداری محاسبه گردیده است لذا جهت اطلاع از کم و کیف آن به دفتر شرکت تعاونی مراجعه فرمایید.