امروز: 22 تیر, 1403

بتن‌ریزی پروژه اطلس۱ آغاز شد

به گزارش روز یکشنبه (۲۸ اسفند ۱۴۰۱) روابط عمومی تعاونی مسکن آشیان‌آفرین‌آسایش، عملیات بتن‌ریزی شمع‌های بخش شمالی پروژه اطلس۱ (ساختمان خاتم) آغاز شد.

براین اساس تاکنون در مجموع از ۹ چاله ۸۰ متر مکعب بتن‌ریزی شده است.

در ادامه گزارش تصویری اختصاصی مربوط به اجرای بتن‌ریزی شمع‌های بخش شمالی پروژه را مشاهده کنید: