امروز: 22 تیر, 1403

تلاش شبانه‌روزی برای پیشرفت پروژه اطلس ۱ ادامه دارد

به گزارش یکشنبه شب روابط عمومی تعاونی مسکن آشیان آفرین آسایش، عملیات خا‌ک‌برداری پروژه اطلس ۱ (ساختمان خاتم) باوجود تاریک شدن هوا ادامه دارد.