امروز: 22 تیر, 1403

ستون‌گذاری در پروژه اطلس ۱ همچنان ادامه دارد

به گزارش صبح روز دوشنبه روابط عمومی تعاونی مسکن آشیان آفرین آسایش، بنابر مشهادات امروز ما و طبق گزارش‌های قبلی، همچنان ستون‌گذاری پروژه اطلس ۱ ادامه دارد.

بر این اساس تازه‌ترین گزارش درمورد روند پیشرفت پروژه ساختمان خاتم در ادامه می‌آید:

۱. در ضلع شمالی پروژه از ۱۱ عدد محل ستون‌ها فقط ستون ۹ و ۳ تکمیل نشده است.
۲. ستون شماره ۹، ۱۲ متر کنده شده و فقط ۵.۵ متر از آن باقی مانده است.
۳. ستون شماره ۳ جمعا ۱۲.۵ متر عمیق شده و تنها ۵ متر دیگر باید کنده شود.
۴. محل نصب ستون‌ها و سر چاه‌ها، جهت انتقال و نصب آرماتورهای آماده ۱۷.۵ متری، به‌طور کامل بلوک‌گذاری و سیمان شده است.
۵. از کلیه ستون‌های نصب شده ۲ عدد در بیرون کار می‌باشد و تعداد ۵ ستون آماده‌شده دیگر نیز باید آورده شود تا تکمیل گردد.

از دیگر اقداماتی که انتظار می‌رود طی روزهای آتی انجام شود بحث تخلیه زباله‌ها در وسط کارگاه می‌باشد.

در پایان خاطرنشان می‌شود در مجموع ۱۱ نفر کارگاه و یک نگهبان در محیط کار با رعایت تمام نکات ایمنی مشغول به فعالیت هستند.