امروز: 22 تیر, 1403

مصوبه ایتا تهران

ســـــــــــمه تعــــــــــالی

طبق مصوبه صورت جلسه هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های انبوه سازی مسکن شهرستان تهران، از تاریخ 1402/12/27 لغایت 1403/01/20 هیچ یک از نقل و انتقالات تعاونی های زیر مجموعه این اتحادیه، انجام نخواهد شد.