امروز: 22 تیر, 1403

ولادت با سعادت حضرت علی (ع) خجسته باد

میلاد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت، اسد الله الغالب، آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت علی بن ابیطالب (ع) بر عاشقانش مبارک باد