امروز: 22 تیر, 1403

پروژه اطلس 2 – اخطار نهایی برای اعضا محترم پروژه

 بسمه تعالی

شماره: 840
تاریخ: 1403/03/06

اخطار نهایی

این اخطاریه به عنوان یک سند مکتوب با درج تبعات قانونی قراردادی به شما ابلاغ و در صورت عدم رعایت آن ابلاغ قضایی صورت خواهد پذیرفت.

عضو مشارکتی محترم پروژه  اطلس 2

با سلام و احترام

باتوجه به اینکه تا کنون علیرغم اخطارهای شفاهی، پیامکی، حضوری و غیره  به جنابعالی نسبت به تعهدات مالی از جمله پرداخت اقساط ساخت ، اقدام موثری جهت پرداخت در موعد مقرر صورت نپذیرفته، بالتبع باعث کند شدن روند پیشرفت پروژه گردیده اید، علاوه بر اینکه عدم پرداخت به موقع شما ضربه ی عظیمی به اعتبار مادی و معنوی شرکت تعاونی و همچنین سایر اعضای خوش حساب که به تعهدات خویش پایبند بوده اند وارد گردیده  است. علی هذا از شما درخواست می شود ظرف مدت 10روز از تاریخ این اخطار ضمن حضور در دفتر اتحادیه به آدرس شهرک گلستان، بلوار کاج، سروستان نهم پلاک 99 واحد حقوقی دفتر شرکت تعاونی آشیان آفرین آسایش مراجعه و نسبت به مشخص نمودن  واریزی خود و به روز رسانی و دریافت جدول اقساط ساخت ( دریافت کد شناسه واریزی اختصاصی خود نزد بانک آینده ) اقدام نمایید. همچنین لازم به ذکر می‌باشد هیئت مدیره مصوبه‌ای برای مانده الباقی اقساط را نسبت به شرایط پرداخت اعضا در نظر گرفته است که توافقات لازم جهت پرداخت بصورت اقساط لحاظ خواهد گردید.

 در غیر این صورت شرکت تعاونی جهت حفظ حقوق اعضاء خوش حساب ناگزیر به احقاق حق می باشد و به تجویز و اختیارات حاصله از تعهدات جاری علاوه بر سلب عضویت ، امتیاز جنابعالی به اشخاص ثالث واگذار و پس از کسر خسارت قرارداد ، الباقی به حساب جنابعالی مسترد می گردد این اخطار مطابق ماده 219 -221-223  قانون مدنی صادر و به حضورتان اعلام می گردد .

شرکت تعاونی مسکن آشیان آفرین آسایش