امروز: 22 تیر, 1403

گزارشی کامل از روند پیشرفت پروژه اطلس ۱ (۱۵ اسفند ۱۴۰۱)

به گزارش روز دوشنبه (۱۴۰۱/۱۲/۱۵) روابط عمومی تعاونی مسکن آشیان آفرین آسایش، آخرین مشهدات عینی از روند پیشرفت پروژه اطلس ۱ (ساختمان خاتم) حاکی از این است که جمعا ۱۶ نفر در تیم‌های دونفری مشغول فعالیت می‌باشند و یک نفر نگهبان نیز در مجموعه حضور دارد.

گفتنی است سرپرست کارگاه در محل حضور و نیروها نیز مسائل ایمنی را کاملا رعایت کرده‌اند.

جزئیاتی از اقدامات انجام شده و درحال انجام این پروژه در ادامه می‌آید:

۱. از مجموعه ستون‌های کنده شده در ضلع شمالی پروژه، ۳ عدد نیمه‌کاره مانده و در دست حفاری می‌باشد.
۲. از اولین چاه کنده‌شده شماره ۱ ، ۹ متر حفاری و الباقی نیز در دست اجراست.
۳. محل ستون ۲ به عمق ۱۷.۵ متر حفاری و تکمیل شده است.
۴. محل ستون شماره ۳ به عمق ۶ متری رسیده است.
۵. محل ستون شماره ۴ ، ۹ متر کنده و الباقی در دست اجرا می‌باشد.
۶. محل ستون شماره ۵ به میزان ۱۵ متر عمیق و تنها ۲.۵ متر از آن باقی مانده است.
۷. محل ستون ۶ به عمق ۱۷.۵ متر حفاری و تکمیل شده است.
۸. محل ستون ۷ نیز ۱۷.۵ متر عمیق شده است و تکمیل.
۹. محل ستون ۸ به اندازه ۱۰ متر عمیق شده و ادامه تکمیل آن در دست اجرا می‌باشد.