امروز: 22 تیر, 1403

گزارش تصویری از آخرین وضعیت پروژه اطلس 1

تازه ترین تصاویر مربوط به پروژه اطلس 1 ( ساختمان خاتم ) را می توانید در ادامه ببینید.

لازم به ذکر است که پروژه ساختمان خاتم در مرحله جمع آوری خاک های مازاد در قسمتی از رمپ ورودی است تا شرایط برای خاکبرداری ضلع جنوبی کارگاه، خاکبرداری دو چاه در ضلع جنوبی و یک چاه در ضلع شمال شرقی کارگاه مهیا شود.